Kompetentny pracownik drogą do sukcesu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Tytuł: "Kompetentny pracownik drogą do sukcesu"
Całkowity koszt projektu: 194 630,40 zł
Okres realizacji: 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.
Cel projektu: wzmocnienie potencjału firm z województwa lubuskiego poprzez dopasowanie kompetencji 30 pracowników adekwatnie do potrzeb rozwojowych firm i zmian gospodarczych do XII 2014 r.

Beneficjenci ostateczni:
30 osób zatrudnionych jako kadra zarządzająca:
-działów produkcyjno-wykonawczych
-działów handlowo-projektowych

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
• Kurs spawania metodą TIG - (zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy + egzamin zewnętrzny (Certyfikat Instytutu Spawalnictwa, wraz z książeczką spawacza)
• Kurs spawania półautomatycznego w osłonie gazów obojętnych (MIG) – (zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy + egzamin zewnętrzny (Certyfikat Instytutu Spawalnictwa, wraz z książeczką spawacza)
• Kurs na obsługę wózka widłowego - szkolenie prowadzone wg certyfikowanego programu nauczania w zakresie obsługi wózka widłowego + egzamin zewnętrzny (świadectwo, potwierdzające kwalifikację do obsługi urządzeń, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego)
• Kurs obsługi programu DraftSight 2D (projektowanie CAD) - szkolenie prowadzone wg certyfikowanego programu nauczania opracowanego na podstawie producenta DraftSight 2D - Dassault Systemes + egzamin zewnętrzny
• Certyfikowane szkolenie NLP – PRAKTYK - szkolenie prowadzone na podstawie programu nauczania spełniającego standardy Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP + egzamin zewnętrzny.