Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

 

Tytuł projektu: Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy;

Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

LIDER PROJEKTU:


Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

PARTNERZY W PROJEKCIE:


Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli


Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Całkowity koszt projektu: 985 250,00 zł

Okres realizacji: od 2017-02-01 do 2018-12-31

CEL PROJEKTU

Projekt udziela wsparcia 30 bezrobotnym lub biernym zawodowo kobietom po 50 roku życia, pochodzącym z obszarów wiejskich powiatu nowosolskiego, żagańskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego poprzez realizację następujących celów:

 • poprawa do X 2017 r. zdolności 30 kobiet do samozatrudnienia wraz z przygotowaniem ich do efektywnego funkcjonowania w biznesie
 • zarejestrowanie minimum 20 działalności gospodarczych do XI 2017 r. i utworzenia w nich min. 20 miejsc pracy w ramach dotacji udzielonych z EFS wraz z utrzymaniem ich przynajmniej do XI 2018 r.

Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 20 z nich.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet po 50 roku życia zamieszkujących obszary wiejskie powiatu nowosolskiego, żagańskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, które ponadto:

 • zamierzają rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego;
 • nie korzystały ze wsparcia w ramach dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej z EFS,
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności    gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • nie prowadzą działalności rolniczej innej niż wskazana w art. 2 ustawy z dnia  20  kwietnia  2004    o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.);

 

Udział w projekcie mogą wziąć Panie zamieszkujące następujące tereny:

 • POWIAT NOWOSOLSKI: gmina wiejska Nowa Sól, gmina wiejska Siedlisko, gmina miejsko- wiejska Kożuchów, gmina wiejska Kolsko, gmina miejsko- wiejska Nowe Miasteczko, gmina miejsko-wiejska Bytom Odrzański;
 • POWIAT ŻAGAŃSKI: gmina wiejska Brzeźnica, gmina miejska Gozdnica, gmina miejsko-wiejska Iłowa, gmina miejsko-wiejska Małomice, gmina wiejska Niegosławice, gmina
  miejsko-wiejska Szprotawa, gmina wiejska Wymiarki, gmina miejsko-wiejska Szprotawa, gmina wiejska Wymiarki, gmina wiejska Żagań;
 • POWIAT KROŚNIEŃSKI: gmina wiejska Bobrowice, gmina wiejska Bytnica, gmina wiejska Dąbie, gmina wiejska Gubin, gmina miejsko-wiejska Krosno Odrzańskie, gmina wiejska Maszewo;
 • POWIAT MIĘDZYRZECKI: gmina wiejska Bledzew, gmina miejsko-wiejska Międzyrzecz, gmina wiejska Przytoczna, gmina wiejska Pszczew, gmina miejsko-wiejska Skwierzyna;
 • POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI: gmina miejsko-wiejska Trzciel, gmina miejsko- wiejska Dobiegniew, gmina miejsko-wiejska Drezdenko, gmina wiejska Stare Kurowo, gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie, gmina wiejska Zwierzyn;
 • POWIAT SULĘCIŃSKI: gmina wiejska Krzeszyce, gmina miejsko-wiejska Lubniewice, gmina wiejska Słońsk, gmina miejsko-wiejska Sulęcin, gmina miejsko-wiejska Torzym;
 • POWIAT WSCHOWSKI: gmina miejsko-wiejska Sława, gmina miejsko-wiejska Szlichtyngowa, gmina miejsko-wiejska Wschowa.

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 • osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności);
 • osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy
 • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) tzn. do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie)

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCEGO WSPARCIA:

 • WSPARCIE SZKOLENIOWE:
 • WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA KOBIET (trzy moduły- ogółem 60 h dla 1 grupy)
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRAKTYCE (trzy moduły- ogółem 84 h dla 1 grupy)
 • WSPARCIE DORADCZE:
 • INDYWIDUALNY COACHING KARIERY (30 os. x 3h/1 os.- ogółem 90 h)
 • BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • UDZIELENIE MIN. 20 DOTACJI w wysokości 20 000 zł na osobę
 • WSPARCIE POMOSTOWE W POSTACI POMOCY FINANSOWEJ w wysokości 1 000,00 zł przez okres 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:
BIURO PROJEKTU:
KOŚCIELNA 2 (1 PIĘTRO),
65-064 ZIELONA GÓRA
TEL. 511 458 110 E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.