Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w oparciu o Regulamin Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania: Regulamin rekrutacji
 

Rekrutacja do udziału w projekcie „Kobieta liderem – kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą” prowadzona jest na podstawie dostarczonego przez kandydatkę obowiązkowego dokumentu rekrutacyjnego tj. Formularza rekrutacyjnego.
Formularz rekrutacyjny składa się części formalnej (I, II, IV) dotyczącej kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części (III) dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania: Formularz rekrutacyjny
 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE UPRZEJMIE PROSIMY O ZŁOŻENIE W BIURZE PROJEKTU W OKREŚLONYM TERMINIE NABORU WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI.


• Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczany jest osobiście do biura projektu Beneficjenta, w godzinach od 8.00 do 15.00.


ADRES BIURO PROJEKTU: UL. KOŚCIELNA 2, PIĘTRO I, 65-064 ZIELONA GÓRA,
TEL. 511- 458- 110, E-MAIL. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


• Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta.
Kandydatka może złożyć wyłącznie 1 Formularz rekrutacyjny.
Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej projektu berg.zgora.pl oraz w biurze projektu przy ul. Kościelnej 2, piętro I, 65-064 Zielona Góra czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.


UWAGA: REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA DO 30 LISTOPADA 2017 r.

I ETAP:
• Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej

II ETAP:
• Weryfikacja predyspozycji (w tym osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzana przez doradcę zawodowego.

 

Zakończenie oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości


w ramach projektu „Kobieta liderem – kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”, nr projektu RPLB.06.03.01-08-0063/16 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 6. Regionalny Rynek Pracy

Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia

Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku zakończenia prac Komisji Oceny Wniosków, została zatwierdzona ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista rankingowa wniosków skierowanych do dofinansowania prezentuje się następująco:

Lista rankingowa - dotacje