Proces aplikacyjny krok 3

Zapewnimy wsparcie na każdym etapie oceny:
– opieka konsultanta na etapie oceny formalnej,
– opieka konsultanta na etapie oceny merytorycznej,
– opieka konsultanta na etapie kompletowania załączników do umowy o dofinansowanie (w przypadku sukcesu).