Proces aplikacyjny krok 2

Przygotujemy pełną dokumentację aplikacyjną:
– opracujemy wniosek o dofinansowanie,
– opracujemy studium wykonalności/biznes plan,
– opracujemy pozostałe wymagane załączniki,
– złożymy dokumentację aplikacyjną w wymaganym miejscu i formie.