Proces aplikacyjny krok 1

Ocenimy szanse Twojego pomysłu:
- przedstawimy warunki ubiegania się o dotacje,
- ocenimy Twój pomysł przez pryzmat kryteriów punktowych,
- wskażemy słabe i mocne punkty przedsięwzięcia,
- zaproponujemy elementy, które zwiększą szanse projektu.