„Kompetencje kluczowe-przedszkolaki przebojowe- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego”.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020

RPLB.08.01.01-08-0049 /18

Tytuł projektu: „Kompetencje kluczowe-przedszkolaki przebojowe- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego”.

Wnioskodawca: BERG

Partnerzy: - Gmina Brody,Gmina Iłowa, Gmina Otyń, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Kargowa, Gmina Tuplice, Gmina Wymiarki, Gmina Szczaniec.

 

Opis: „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja., Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 Projekt realizowany od 10. 2019 do 09.2020 – zwiększa dostęp do wysokości jakości wychowania przedszkolnego 564 dzieci w wieku 3-6 lat z 8 publicznych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Gminach: Iłowa, Nowe Miasteczko, Tuplice, Otyń, Wymiarki, Brody, Kargowa, Szczaniec.

Oczekiwanym efektem projektu jest zwiększenie u dzieci kompetencji kluczowych w ułatwiających pokonanie kolejnych etapów edukacyjnych w przyszłości wskutek kompleksowego programu rozwojowego ww. OWP obejmującego:

- realizację zajęć dodatkowych kształtujących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole,

- realizację zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje przyrodnicze, matematyczne i ICT

- doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli

- zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby zajęć kształtujących kompetencje ICT.

W ramach programu przedszkola zostały wyposażone m.in. w multimedialne ekrany dotykowe.

 

„Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego”  

 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

nr RPLB.08.01.01-08-0049/18  

Tytuł projektu: „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego”

Wnioskodawca: BERG

Partnerzy – Gminy: Iłowa, Nowe Miasteczko, Tuplice, Otyń, Wymiarki, Brody, Kargowa, Szczaniec.

Opis: „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Okres realizacji projektu: od 1.10.2019 r. do 31.03.2021 r.

Główne cele projektu:

- Zwiększenie kompetencji kluczowych 564 dzieci w wieku 3-6 lat w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej;

- Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 31 nauczycieli;

- Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pomiędzy małymi miejscowościami, gdzie występuje szczególnie niski poziom rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku 3-6 lat, a większymi miastami;

- Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług, co przyczyni się do ograniczenia zdiagnozowanego niedoboru kompetencji osób z grupy docelowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 516 821,00 zł.

Biuro projektu: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., ul. Kręta 11, 65-770 Zielona Góra; tel. 532 424 417, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.