„Właściwa ścieżka zatrudnienia”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Numer projektu: POWR.01.02.01-08-0005/21
Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Celem Projektu pn. “Właściwa ścieżka zatrudnienia” jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób w wieku 16-29 lat, pozostających bez pracy, w tym osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w PUP; w szczególności tych, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-19, osób z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach.

Dofinansowanie projektu z UE:  1.049.940,00 PLN

Wsparcie skierowane jest do osób, spełniających łącznie warunki:

 • w wieku 15-29 lat (do dnia 30 urodzin)
 • pozostających bez pracy tj. do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
 • zamieszkujących województwo lubuskie.

W ramach projektu pn. „Właściwa ścieżka zatrudnienia” realizowane będą poniższe działania:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, tj. potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dokumenty Rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy.

BIURO PROJEKTU

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne w BIURZE PROJEKTU:

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.                                         

 1. Kręta 11,

65 -770 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.berg.zgora.pl

tel. 511 458 110