Projekty dofinansowane ze środków europejskich, dla których dokumentację aplikacyjną przygotowali nasi konsultanci

 

Lp. Beneficjent Nazwa projektu Dofinansowanie Całkowita wartość projektu
Priorytet 4: Środowisko i kultura
1. Gmina Żary o statusie miejskim Żarski Park Kultury i Nauki, przebudowa
i rozbudową instytucji kultury w Żarach
1 849 858,23 2 176 303,89
2. Gmina Szczaniec Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury 1 509 366,62 1 775 725,45
3. Gmina Iłowa Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej- wiedza
i magia
1 355 388,41 1 594 574,63
4. Regionalne Centrum Animacji
i Kultury
Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku 18 408 374,77 21 656 911,52
5. Gmina Bytom Odrzański Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański 2 584 119,34 3 739 372,73
6. Gmina Nowa Sól Wparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnienie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól 3 958 135,80 4 656 630,40
7. Gmina Przytoczna Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Przytoczna 534 723,40 696 105,92
8.  Gmina Szczaniec Przebudowa i wyposażanie Szczanieckiego Ośrodka Kultury 1 509 366,62 1 775 725,45
9. Fundacja Archeologiczna Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego - Schonaichianum - Centrum Historyczno - Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim 7 700 928,77 9 059 916,23
10. Gmina Iłowa Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej - wiedza i magia 1 355 388,41 1 594 574,63
11. Gmina Czerwieńsk Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację  Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk 2 382 434,26 2 802 863,88
12. Gmina Ośno Lubuskie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie 7 240 385,03 15 117 999,81
Priorytet 1: Gospodarka i innowacje
1. Gmina Babimost Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez partnerów Gminę Babimost Woj. Lubuskie i Gminie Kargowa 2 759 797,21 4 126 633,69
2. Gmina Międzyrzecz Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim 10 056 958,34 13 340 902,66
Priorytet 9: Infrastruktura społeczna
1. Gmina Nowa Sól Rozbudowa i przebudowa Publicznych Szkół Podstawowych w Przyborowie i Lubieszowie 2 083 240,11 3 800 574,83
2. Gmina Babimost Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie szkoły podstawowej w Podmokłach Małych 566 665,73 666 665,57
3. Gmina Świebodzin Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażanie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek 2 884 564,26 3 532 441,19
4. Powiat Sulęciński Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie 3 803 596,93 5 756 571,56
5. Gmina Iłowa Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej 2 335 204,80 6 785 059,86
6. Gmina Kargowa Nowoczesna szkoła-kompetentni uczniowie - poprawa kształcenia jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Kargowa 472 839,92 556 282,26
7. Gmina Czerwieńsk Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegającej na budowie nowoczesnych pracowni: matematycznej, przyrodniczej,TIK Szkolnego Centrum Multimedialnego 1 153 160,25 3 891 033,71
8. Gmina Bytom Odrzański Rewitalizacja Gminy bytom Odrzański - etap III 9 352 606,82 11 129 160,37
9. Gmina Krosno Odrzańskie Rewitalizacja części dolnego miasta obejmującego ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim 3 816 345,40 4 489 818,15
10. Gmina Szprotawa Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej 3 501 530,54 5 143 795,74
11. Gmina Sulęcin Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II 2 872 026,87 3 378 855,20
12. Gmina Krosno Odrzańskie Adaptacja budynku przy Ul Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku 1 968 521,47 2 315 907,68
13. Regionalne Centrum Kultury i Animacji Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji i Kultury 5 144 598,22 6 192 712,37
14. Gmina Otyń Inwestycja w przyszłość -przebudowa i rozbudowa szkoły w Otyniu o przedszkole 1 108 713,96 1 304 369,38
15. Gmina Brody Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego w Brodach 1 275 262,32 1 596 724,50
16. Gmina Przytoczna Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Przytocznej ul. Parkowa 7, Gmina Przytoczna 5 077 163,11 6 470 504,13
17. Gmina Szprotawa Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego nr 3 przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie 4 067 520,76 5 429 445,82
18. Gmina Iłowa Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa 2 905 927,04 3 779 060,84
19. Gmina Tuplice Przebudowa-Modernizacja wraz z doposażaniem Przedszkola Samorządowego w Tuplicach 775 126,06 972 675,68
20. Powiat Wschowski Modernizacja i doposażenie pracowni w szkołach Powiatu Wschowskiego 1 539 976,91 1 811 737,55
21. Gmina Przytoczna Otwarty Umysł - Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Przytocznej w pracownie specjalistyczne - matematyczną, przyrodniczą i technologii informacyjno-komunikacyjnej 264 164,95 310 782,30
Priorytet 2: Rozwój cyfrowy
1. Fundacja Natura Polska z siedzibą w Lubomyślu Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego 2 767 284,77 3 255 629,15
2. MZGK Nowa Sól Budowa systemu informacji przestrzennej GIS oraz platformy e-usług dla MZG w Nowej Soli 2 029 630,00 2 939 700,00
3. Uskom Kożuchów Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. 1 604 126,80 2 321 265,84
4. RCAK Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury 599 907,90 705 774,00
5. Miasto Gorzów Wlkp. Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Oraz udostępniania danych publicznych 7 588 239,00 8 927 340,00
6. Gmina Iłowa Rozwój elektronicznych usług dla ludności-tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa 383 175,75 450 795,00
7. Gmina Czerwieńsk Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców miny Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informacyjnego 649 255,50 763 830,00
8. Gmina Nowa Sól Miasto Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców 848 736,90 998 514,00
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji leczniczej Informatyzacja w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z uruchomieniem e-usług SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli. 257 600,76 317 340,00
10. Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego 20 713 348,94 29 973 434,50
11. Szpital Międzyrzecki Spółka
z o.o.
Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 10 423 373,21 12 815 124,00
12. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. Zaawansowane narzędzia obrazowania 3D w informatycznej platformie badań obrazowych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 1 453 878,53 1 746 600,00
13. Gmina Krosno Odrzańskie Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-usług dla mieszkańców 2 365 105,02 2 782 476,50
Priorytet 3: Gospodarka niskoemisyjna
1. Województwo Lubuskie Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 6 069 420,25 7 339 124,53
2. Gmina Iłowa Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej 453 409,61 778 561,86
4. Gmina Otyń Termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł 1 019 520,33 1 313 949,18
5. Gmina Tuplice Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuplice 3 131 054,40 4 066 345,89
6. Powiat Międzyrzecki Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną ul. Marcinkowskiego oraz Sali gimnastycznej przy ul Liblta 4 w Międzyrzeczu 3 222 884,22 4 083 489,00
7. Gmina Zwierzyn Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie 672 601,48 804 838,92
8. Gmina Sława Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława 2 007 890,43 2 588 430,87
9. Powiat Strzelecko-Drezdenecki Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego s. Biderzyckiego w Strzelcach Krajeńskich 1 708 579,79 2 028 589,22
10. Gmina Nowogród Bobrzański Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach dz. nr 6/2 i 103 z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródeł ogrzewania OZE 667 146,06 798 393,49
11. Gmina Szczaniec Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu 971 337,67 1 216 371,34
12. Gmina Babimost Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek 9 899 998,88 12 941 175,10
13. Gmina Zabór Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zabór 3 553 419,59 2 777 336,83
14. Gmina Stare Kurowo Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Stare Kurowo poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie 4 236 497,39 5 263 939,03
15. Gmina Bogdaniec Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec 1 633 230,01 1 921 447,13
16. Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. Termomodernizacja budynków oświatowych oraz kultury w gminie Kargowa 2 919 446,73 3 345 969,86
17. Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Otyniu 1 662 907,75 1 975 651,54
18. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenie N.M.P. w Lubsku Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Edukacyjno-Integracyjnego w Lubsku 362 379,46 431 506,56
         

2