O firmie

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. świadczy usługi szkoleniowe i doradczo - konsultingowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na wszelkiego rodzaju inwestycje realizowane przez jednostki publiczne oraz podmioty prywatne.


Zgodnie z przyjętą misją firmy staramy się gwarantować wysoki poziom zadowolenia klienta poprzez dostarczanie naszym partnerom kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań biznesowych, niezbędnych dla ich doskonalenia się i rozwoju. Rozumiemy potrzeby i preferencje Klienta i dbamy o najwyższą jakość naszych usług świadcząc je po konkurencyjnej cenie oraz realizując je w terminie. Dzisiejsza pozycja firmy jest wynikiem dynamicznego rozwoju osiągniętego dzięki zrealizowanym setkom projektom inwestycyjnym, które otrzymały dofinansowanie. 

Firma Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ze względu na swoją wieloletnią współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami a także organizacjami pozarządowymi jest uznaną i sprawdzoną marką zajmującą się usługami szkoleniowo – doradczymi.
Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć dowody tej współpracy w postaci referencji jakie otrzymaliśmy od Naszych Kontrahentów.

 

Nasza firma, to przede wszystkim kapitał ludzki, naszych specjalistów cechują: 

       Doświadczenie - poznaliśmy schematy i procedury pracy instytucji zarządzających programami unijnymi gdyż do roku 2007 byliśmy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i braliśmy czynny udziałem we wdrażaniu projektów w pierwszej perspektywie finansowej UE 2004-2007.

 

    Kompetencje – dysponujemy zasobami wiedzy i umiejętności, niezbędnymi do realizacji założonych celów.

 

    Dojrzałość – z klientami budujemy długofalowe relacje partnerskie, oparte na zaufaniu, odpowiedzialności i wzajemnym poszanowaniu.

 

    Profesjonalizm - szukamy nowych rozwiązań, mamy potrzebę ciągłego doskonalenia się.

 

    Skuteczność – zapewniamy wysoką efektywność podjętych działań.