O firmie

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – prężnie działająca spółka  świadczącą usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na wszelkiego rodzaju inwestycje realizowane przez jednostki publiczne oraz podmioty prywatne. Ze względu na swoją wieloletnią współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami a także organizacjami pozarządowymi jesteśmy uznaną i sprawdzoną marką zajmującą się usługami szkoleniowo – doradczymi. Wg. Rankingu magazynu „ Fundusze Europejskie”, jesteśmy liderem wśród firm o tym profilu działalności w województwie lubuskim.

Funkcjonujemy na rynku od 2013 roku. Naszą firmę tworzy zespół specjalistów posiadający ekspercką wiedzę w obszarach swoich kluczowych kompetencji. Do dzisiaj zrealizowaliśmy kilkaset projektów doradczych oraz pozyskaliśmy dla naszych klientów finansowanie ze środków unijnych i krajowych o wartości ponad 500 mln. Przeprowadziliśmy również kilkadziesiąt szkoleń  zakresie zamówień publicznych, coachingu, doradztwa biznesowego. Realizujemy działania w pełnym zakresie ich złożoności, od pojedynczych działań konsultingowych, po kompleksowe i zintegrowane doradztwo, oparte na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Naszego Partnera i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować.

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. posiada certyfikat potwierdzający spełnianie standardu usług szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0 wydany przez DEKRA Certification. Nasza firma jest również instytucją rynku pracy wpisaną do Rejestru Instytucji szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym: 2.08/00106/2017 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz podmiotem wpisanym do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod nr ewidencyjnym: 17668 prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z przyjętą misją firmy staramy się gwarantować wysoki poziom zadowolenia klienta poprzez realizacje kompleksowych usług doradczych oraz szkoleń.

 

 

Nasza firma, to przede wszystkim kapitał ludzki, naszych specjalistów cechują: 

       Doświadczenie - poznaliśmy schematy i procedury pracy instytucji zarządzających programami unijnymi gdyż do roku 2007 byliśmy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i braliśmy czynny udziałem we wdrażaniu projektów w pierwszej perspektywie finansowej UE 2004-2007.

 

    Kompetencje – dysponujemy zasobami wiedzy i umiejętności, niezbędnymi do realizacji założonych celów.

 

    Dojrzałość – z klientami budujemy długofalowe relacje partnerskie, oparte na zaufaniu, odpowiedzialności i wzajemnym poszanowaniu.

 

    Profesjonalizm - szukamy nowych rozwiązań, mamy potrzebę ciągłego doskonalenia się.

 

    Skuteczność – zapewniamy wysoką efektywność podjętych działań.