PROGRAM "STOP SMOG" DLA GMIN I ICH MIESZKAŃCÓW

 2021-04-12

Ruszył nabór wniosków w dla gmin, związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych o zawarcie porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu „Stop Smog”. 
Zapraszamy do kontaktu. 
 
 
 
 

NOWA SIEDZIBA BIURA

2021-04-01

 Od kwietnia zapraszamy Państwa do nowej siedziby biura pod adresem: ul. KRĘTA 11, 65-770 ZIELONA GÓRA

 

 

 

 

 

 

STOP SMOG wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

2021-03-15

W marcu br. NFOŚiGW poinformuje o dacie rozpoczęcia kolejnego naboru oraz nowych warunkach udziału w programie STOP SMOG. Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia może ująć te dwie grupy budynków.
Zakres wsparcia:
• wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
• termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
• podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
                                                                                                                  Masz pytania dotyczące konkursy zadzwoń do nas. 

ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY

2021-02-03
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I).
Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym:
1) dotyczące pojazdów polegające na: nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych, nabyciu/leasingu nowych trolejbusów;
2) modernizacji i/lub budowie infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów.
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać, w trybie ciągłym, w okresie 04.01.2021 r. – 15.12.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.
                                                                                                                  Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 300 000 000 zł.
                                                                                                                  Masz pytania dotyczące konkursy zadzwoń do nas.