KOLEJNA POZYTYWNA OCENA NASZEGO PROJEKTU

2019-02-06

Miło jest nam poinformować, że jeden z naszych projektów, którego beneficjentem jest Gmina Międzyrzecz otrzymał pozytywną ocenę formalną w konkursie nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.

Projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” został przekazany do oceny merytorycznej i ma szanse na dofinansowanie.

ZOBACZCIE WSZYSTKIE POZYTYWNIE OCENIONE PROJEKTY

UWAGA! ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

2019-02-05

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z terminu grudzień 2018/styczeń 2019 na luty 2019.

TU ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁY KONKURSU

PROPOZYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

2019-02-01

Trwa ogłoszony przez zarząd województwa lubuskiego konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Termin składania wniosków: 11 lutego 2019 r. Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do konkursu. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.

TU ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁY KONKURSU

ZOSTAŁO MAŁO CZASU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU. ALE TO NIC, ZDĄŻYMY PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY

2019-01-18

Pozostało już naprawdę niewiele czasu, by skorzystać z bardzo dobrej okazji i złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii. Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Termin składania wniosków: 30 stycznia 2019 r. Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do konkursu. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.

TU ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁY KONKURSU

POMAGANIE MAMY WE KRWI. WARTO O TYM PAMIĘTAĆ

2019-01-10

Od zawsze jesteśmy przekonani, że warto pomagać innym.

Dziękujemy Panie Burmistrzu i jeszcze raz życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku, rzecz jasna całej Społeczności Lokalnej.