HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW NA ROK 2018 W RAMACH RPO LUBUSKIE 2020

2017-11-23

Znany jest już harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok. Opublikowany został w internetowym serwisie Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego. Według opinii specjalistów firmy BERG konkursami, które na pewno cieszyć się będą dużym powodzeniem są:

- Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje; - Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii; - Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach; - Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4 Kogeneracja; - Środowisko i kultura Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

CAŁY HARMONOGRAM ZNAJDZIECIE TUTAJ.

„LUBUSZANIE SKUTECZNIE PRZECIW NOWOTWOROM” - PROJEKT, KTÓREMU PARTNERUJEMY

2017-11-07

Firma BERG jest partnerem projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom”. Realizowany jest on przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które będą miały wpływ na zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego na badania, szczególnie w powiatach, gdzie na badania zgłasza się bardzo mało osób.

Kto może skorzystać z badań w ramach projektu? W zakresie programu wczesnego wykrywania raka piersi: kobiety w wieku 50-69 lat; programu profilaktyki raka szyjki macicy: kobiety w wieku 25-59 lat; programu profilaktyki raka jelita grubego: osoby w wieku 55-64 lata lub osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym, pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP.

- Prowadzimy wiele działań na rzecz profilaktyki, bo jest ona w diagnostyce bardzo ważna. Dzięki niej mamy większą skuteczność w leczeniu – powiedziała Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO Lubuskie 2020 w wysokości 3,5 mln zł. - Tak dużych pieniędzy na profilaktykę jeszcze nie mieliśmy - stwierdziła Elżbieta Polak. - Pieniądze będą skierowane przede wszystkim do mieszkańców w tych obszarach naszego województwa, gdzie jest najtrudniej, bo pacjenci nie zgłaszają się na badania lub tych badań przeprowadzono najmniej.

UROCZYŚCIE ODEBRALIŚMY INWESTYCJĘ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

2017-11-06

Kilka dni temu dokonano uroczystego odbioru inwestycji - „Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich”. Zarządcy firmy BERG uczestniczyli w tych uroczystościach. Wcześniej nasza firma wykonała dokumentację aplikacyjną dzięki, której inwestycja została dofinansowana ze środków europejskich.

Umowa na realizację przedsięwzięcia zawarta została 15 grudnia 2016 r. Przedmiotem projektu była modernizacja energetyczna budynku warsztatów szkolnych CKZiU. W ramach prac budowlanych wykonano: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizację oświetlenia wewnętrznego, wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią (TIK), wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalację odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne).

REWITALIZACJA GMIN: PIĘĆ NASZYCH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM

2017-10-13

Kolejnych pięć naszych projektów otrzymało dofinansowanie. To projekty, którym Zarząd Województwa Lubuskiego, uchwałą, przyznał dotacje celowe na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do konkursu zgłoszonych zostało 17 wniosków o przyznanie dotacji, z czego ocenie merytorycznej poddanych zostało 13. Przeszły one w pierwszym etapie pozytywnie ocenę formalną. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowanych zostało 11 wniosków złożonych przez lubuskie gminy. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 600 280 zł, a łączna wartość dotacji finansowanej to 539 703 zł.

Projekty autorstwa firmy BERG dotyczą gmin: Gozdnica, Lipinki Łużyckie, Pszczew, Brody, Lubiszyn.

Lista ocenionych projektów.

SPÓŁKI WODNO-KANALIZACYJNE PO SPOTKANIU SZKOLENIOWYM

2017-10-06

W Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla partnerów projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”. W spotkaniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele spółek wodno-kanalizacyjnych biorących udział w projekcie.

Na spotkaniu, które prowadzili Kazimierz Puchan (prezes spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) i Jakub Zamojski (prezes spółki Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego) omówiono ważne kwestie związane z rozliczaniem finansowym projektu oraz procedurą przygotowania - w celu kontroli zamówienia - dokumentacji z postępowania publicznego na potrzeby wgrania do SL.