CZYTAJCIE NASZEGO NAJNOWSZEGO NEWSLETTERA

2018-11-09

UWAGA! Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmuje wnioski do ogłoszonych niedawno konkursów:

-  Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych; 

-  Odnawialne źródła energii - budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE; 

-  Gospodarka wodno-ściekowa .

O tym i wielu innych zagadnieniach przeczytacie w naszym najnowszym newsletterze.

NEWSLETTER FIRMY BERG - LISTOPAD 2018 - pobierz PDF

UWAGA! NOWE KONKURSY OGŁOSZONE

2018-10-25

Zarząd województwa lubuskiego ogłosił dwa konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

- Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii;

- Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do obu konkursów. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.

Szczegóły konkursów:

Konkurs nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Konkurs nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18

BĘDĄ NOWE MIEJSCA DLA DZIECI W ŻŁOBKACH

2018-10-16

Mamy to! Aż trzy projekty, w ramach jednego konkursu, do których napisaliśmy dokumentację aplikacyjną, otrzymały dofinansowanie. Dzięki pomocy firmy BERG powstaną nowe miejsca dla dzieci w żłobkach w Otyniu, Czerwieńsku i Iłowej.   

W konkursie nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6, Regionalny rynek pracy dla Działania 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, dofinansowane zostały:
- Gmina Otyń - Żłobek Publiczny „Baśniowa kraina" w Otyniu szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców i           Fot. Facebook.com/urzadgminyotyn        utrzymanie trwałych miejsc pracy – kwota dofinansowania: 1 911 607,28 zł;

- Gmina Czerwieńsk - Ja idę do żłobka, a mama wraca do pracy - utworzenie 18 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czerwieńsk – kwota dofinansowania: 654 651,08 zł;

- Gmina Iłowa - Żłobek publiczny „Pluszak" w Gminie Iłowa – kwota dofinansowania: 646 722,82 zł.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W SZCZAŃCU JUŻ OTWARTE

2018-10-12

Miło jest nam poinformować, że firma BERG przyczyniła się do przebudowania obiektów Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu. Wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu nowej inwestycji, która w dużej mierze sfinansowana została ze środków Ministerstwa Kultury i Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Firma BERG jest autorem dokumentacji aplikacyjnej, dzięki której Gmina Szczaniec otrzymała dofinansowanie na projekt „Przebudowa i rozbudowa szczanieckiego Ośrodka Kultury”.