PROPOZYCJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

2019-02-01

Trwa ogłoszony przez zarząd województwa lubuskiego konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Termin składania wniosków: 11 lutego 2019 r. Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do konkursu. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.

TU ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁY KONKURSU