UWAGA! ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

2019-02-05

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z terminu grudzień 2018/styczeń 2019 na luty 2019.

TU ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁY KONKURSU