KOLEJNA POZYTYWNA OCENA NASZEGO PROJEKTU

2019-02-06

Miło jest nam poinformować, że jeden z naszych projektów, którego beneficjentem jest Gmina Międzyrzecz otrzymał pozytywną ocenę formalną w konkursie nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.

Projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” został przekazany do oceny merytorycznej i ma szanse na dofinansowanie.

ZOBACZCIE WSZYSTKIE POZYTYWNIE OCENIONE PROJEKTY