JEŚLI UWAŻACIE, ŻE EDUKACJA JEST NAPRAWDĘ WAŻNA, TO TA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA WAS

2020-10-06

Mamy dla Państwa ofertę współpracy związaną z pozyskaniem dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 8, Nowoczesna Edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.  

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz ich organy prowadzące.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów wynosi: 4 117 647,06 zł, a maksymalna wartość dofinansowania: 3 500 000 zł. Ważne: Termin przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z zapisami w umowie, jednak nie dłużej niż do 3 listopada 2020 r.

Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy BERG w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008. Szczegóły oferty znajdziecie tutaj - pobierzcie PDF