WEBINARIUM

2021-10-01 

Drodzy Klienci, Partnerzy!
W naszej firmie możecie skorzystać m.in. z usługi doradztwa eksperckiego dla gmin, w zakresie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.
Z takiego właśnie wsparcia skorzystało np. Województwo Zachodniopomorskie, dla którego realizujemy usługę indywidualnych konsultacji w zakresie przygotowania programów rewitalizacji. Podczas cokwartalnego webinarium rozmawialiśmy o opracowaniu gminnego programu rewitalizacji.

 1. USTAWA O REWITALIZACJI I ZAKRES REGULACJI
  • rozwiązania wprowadzone w ustawie,
  • rewitalizacja, jako zadanie własne gminy
  • definicje ustawowe – rewitalizacja, interesariusz rewitalizacji, obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji.
 2. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
  • Czym jest i jaką funkcję pełni gminny program rewitalizacji?
  • Czy gminny program rewitalizacji jest jedynym dokumentem, na podstawie którego można prowadzić działania rewitalizacyjne?
  • Jakie możliwości wynikają z uchwalenia gminnego programu rewitalizacji?
  • Czy przyjęcie uchwały delimitacyjnej obliguje radę gminy do przyjęcia gminnego programu rewitalizacji?
  • Co wyróżnia gminny program rewitalizacji od innych programów rewitalizacji?
  • Dlaczego warto przyjąć gminny program rewitalizacji?
  • Czy można przekształcić program rewitalizacji przyjęty na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w gminny program rewitalizacji?
  • Czym jest Specjalna Strefa Rewitalizacji, a czym miejscowy plan rewitalizacji?
 3. PROCEDURA DELIMITACYJNA – WYZNACZENIE OBSZAR ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
  • Procedura wnioskowania o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  • Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  • Uchwała rady gminy
  • Regulacje dotyczące zmiany w podatku od nieruchomości
 4. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
  • Z jakich etapów składa się procedura przygotowania gminnego programu rewitalizacji?
  • Co powinny zawierać uchwała o przystąpieniu do sporządzania gminnego programu rewitalizacji i jej uzasadnienie?

Zachęcamy do korzystania zarówno z usługi doradztwa, jak i przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji.