UROCZYŚCIE ODEBRALIŚMY INWESTYCJĘ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

2017-11-06

Kilka dni temu dokonano uroczystego odbioru inwestycji - „Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich”. Zarządcy firmy BERG uczestniczyli w tych uroczystościach. Wcześniej nasza firma wykonała dokumentację aplikacyjną dzięki, której inwestycja została dofinansowana ze środków europejskich.

Umowa na realizację przedsięwzięcia zawarta została 15 grudnia 2016 r. Przedmiotem projektu była modernizacja energetyczna budynku warsztatów szkolnych CKZiU. W ramach prac budowlanych wykonano: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizację oświetlenia wewnętrznego, wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią (TIK), wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalację odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne).

REWITALIZACJA GMIN: PIĘĆ NASZYCH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM

2017-10-13

Kolejnych pięć naszych projektów otrzymało dofinansowanie. To projekty, którym Zarząd Województwa Lubuskiego, uchwałą, przyznał dotacje celowe na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do konkursu zgłoszonych zostało 17 wniosków o przyznanie dotacji, z czego ocenie merytorycznej poddanych zostało 13. Przeszły one w pierwszym etapie pozytywnie ocenę formalną. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zarekomendowanych zostało 11 wniosków złożonych przez lubuskie gminy. Zawarta w nich łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 600 280 zł, a łączna wartość dotacji finansowanej to 539 703 zł.

Projekty autorstwa firmy BERG dotyczą gmin: Gozdnica, Lipinki Łużyckie, Pszczew, Brody, Lubiszyn.

Lista ocenionych projektów.

SPÓŁKI WODNO-KANALIZACYJNE PO SPOTKANIU SZKOLENIOWYM

2017-10-06

W Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla partnerów projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności, świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”. W spotkaniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele spółek wodno-kanalizacyjnych biorących udział w projekcie.

Na spotkaniu, które prowadzili Kazimierz Puchan (prezes spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) i Jakub Zamojski (prezes spółki Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego) omówiono ważne kwestie związane z rozliczaniem finansowym projektu oraz procedurą przygotowania - w celu kontroli zamówienia - dokumentacji z postępowania publicznego na potrzeby wgrania do SL.

KOBIETA LIDEREM - TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

2017-10-03

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”. Nie czekaj, otwórz własny biznes i zgłoś się po bezzwrotną dotację. Rekrutacja uzupełniająca trwa do 31 października 2017 r.

W ramach projektu można pozyskać 20 tysięcy złotych na własny biznes oraz tysiąc złotych miesięcznie przez rok.

Uwaga! Do projektu mogą zgłosić się kobiety zamieszkujące następujące powiaty województwa lubuskiego: nowosolski, żagański, krośnieński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i wschowski.

Masz pytania? Na wszystkie chętnie odpowiemy pod nr. tel. 511 458 110.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie TUTAJ.

"REWOLUCJA" W LUBUSKIEJ KULTURZE. BERG SIĘ DO TEGO PRZYŁOŻYŁ

2017-09-14

Bardzo mocno niebawem zmieni się Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Dzięki środkom unijnym powstanie pierwsze w regionie nowoczesne centrum kultury.

RCAK zyska nowe oblicze dzięki realizacji dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 o łącznej wartości 28 mln zł (dofinansowanie 23 mln zł). Dzięki temu powstanie nowoczesne centrum kultury, pierwsze takie w województwie lubuskim. Firma BERG włożyła spory wkład w to, co wydarzy się niebawem, napisała bowiem dokumentację aplikacyjną obu projektów.

- Wszystko to ma służyć włączeniu nowych funkcji RCAK, które ma być instytutem kultury dla całego regionu - powiedziała Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego. - Nowe funkcje będą polegały na stworzeniu infrastruktury na potrzeby działalności nie tylko artystów, ale także młodych ludzi. Będzie to park naukowo-technologiczny kultury. Gdy wykonamy te projekty to będziemy świadkami połączenia tradycji z nowoczesnością. To doskonale przygotowany projekt, który będzie służył mieszkańcom regionu.

Projekt I zakłada remont i przebudowę budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury (kwota dofinansowania: 5,1 mln zł, wartość całkowita: 6,05 mln zł). A projekt II - rozbudowę i nadbudowę budynku RCAK oraz restaurację zabytkowego parku (kwota dofinansowania: 18,4 mln zł, wartość całkowita: 21,6 mln zł). Zakończenie wszystkich działań planowane jest na pierwszą połowę 2019 r.

Więcej informacji o "rewolucji" w RCAK znajdziecie TUTAJ. Obejrzyjcie też PREZENTACJĘ.