3 mln na rozwój edukacji przedszkolnej w Lubuskiem.

2021-01-26

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 „Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT”. Środki będzie można przeznaczyć na kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Wsparcie udzielane w ramach konkursu obejmować może:

doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Wartość projektu musi być wyższa niż 100 000 zł, ale nie może przekraczać 536 058,82 zł.

Zapraszamy do kontaktu.

WESOŁYCH ŚWIĄT I LEPSZYCH CZASÓW W NOWYM ROKU!

2020-12-17

Najserdeczniejsze życzenia

szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności, sukcesów i zdecydowanie lepszych czasów

w nadchodzącym 2021 roku,

wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę,

składa Zarząd firmy BERG Sp. z o.o. z zespołem

TO ZNACZĄCA INWESTYCJA DLA MIASTA I GMINY

2020-12-07

Miło jest nam poinformować, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zakończył inwestycję pn.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim” i uzyskał pozwolenie na jej użytkowanie.

Inwestycja możliwa była dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które Spółka otrzymała w wysokości 3 351 696 złotych, natomiast całkowity koszt inwestycji to ponad 8,5 miliona złotych. W ramach projektu, do którego dokumentację aplikacyjną przygotowała firma BERG, wykonano m.in. rozbudowę oraz modernizację   istniejącej oczyszczalni ścieków, zwiększając jej przepustowość oraz zmieniając technologię oczyszczania ścieków.

„Kompetencje kluczowe przedszkolaki przebojowe..." Zmiana okresu realizacji projektu

2020-10-29

Mamy ważne informacje dotyczące projektu, którego beneficjentem jest firma BERG: „Kompetencje kluczowe – przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego”. Zmienił się okres jego realizacji: od 1.10.2019 r. do 31.03.2021 r.

Projekt nr RPLB.08.01.01-08-0049/18 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Partnerami projektu są Gminy: Iłowa, Nowe Miasteczko, Tuplice, Otyń, Wymiarki, Brody, Kargowa, Szczaniec. 

Główne cele projektu:

- Zwiększenie kompetencji kluczowych 564 dzieci w wieku 3-6 lat w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej;

- Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 31 nauczycieli;

- Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pomiędzy małymi miejscowościami, gdzie występuje szczególnie niski poziom rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku 3-6 lat, a większymi miastami;

- Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług, co przyczyni się do ograniczenia zdiagnozowanego niedoboru kompetencji osób z grupy docelowej.

Szczegóły oferty znajdziecie tutaj - pobierzcie PDF