LATO USŁANE SUKCESAMI. KOLEJNE TRZY WNIOSKI DOFINANSOWANE

2017-08-28

Lato to pasmo sukcesów firmy BERG, kolejne trzy nasze wnioski otrzymały dofinansowanie. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Lubuskiego, który przyznał dofinansowanie czterem projektom w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym).

Firma BERG napisała dofinansowane wnioski, których beneficjentami są: 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli; 2. Szpital Międzyrzecki Spółka z o.o.; 3. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. W przypadku dwóch ostatnich, wnioski napisaliśmy na zlecenie, jako podwykonawca.

Lista dofinansowanych projektów.

IŁOWA ROZBUDUJE I WYPOSAŻY MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ

2017-08-23

Alicja Makarska, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, podpisała z burmistrzem Iłowy Pawłem Lichtańskim umowę dotyczącą dofinansowanie w tym mieście modernizacji, rozbudowy i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tym dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. Pełną dokumentację aplikacyjną tej inwestycji przygotowała firma BERG.

– To ważny projekt i myślę, że już niedługo skorzysta z niego wielu mieszkańców gminy Iłowa – powiedziała Alicja Makarska. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Iłowa. Koszt zadania to 1,5 mln zł, a kwota dofinansowania: 1,3 mln zł.

Umowa realizowana będzie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, z Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zakres rzeczowy projektu, który ma zostać zrealizowany do 30 czerwca 2018 r., obejmuje renowację, konserwację i wyposażenie zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej. Oprócz prac budowlanych i instalacyjnych obiekt zostanie wyposażony m.in. w urządzenia służące technologii informacyjno-komunikacyjnej.

SUKCES! NASZ PROJEKT JAKO PIERWSZY DOFINANSOWANY W NOWEJ PERSPEKTYWIE

2017-08-16

Mamy się czym pochwalić. Wniosek naszego autorstwa - jako pierwszy - dostał dofinansowanie w nowej perspektywie 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański” w ramach rundy I konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 - Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 86 mln zł (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10 proc. alokacji konkursu - 8 mln 600 tys. zł). Wnioskowana przez beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 2 584 119,34 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 3 739 372,73 zł.

Tu znajdziesz szczegóły na temat oceny naszego projektu.

DOFINANSOWANIE DLA GMINY BABIMOST. TO NASZ PROJEKT

2017-08-02

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 - Oś Priorytetowa Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych. Jeden z pozytywnie ocenionych projektów został przygotowany przez naszą firmę. Benificjentem jest Gmina Babimost.

Wartość wnioskowanego dofinansowania w tym projekcie wynosi 2 759 797,21 zł, natomiast jego całkowita wartość - 4 126 633,69 zł. Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez Gminę Babimost, Województwo Lubuskie i Gminę Kargowa.

Lista ocenionych projektów.

ZGŁOŚ SIĘ PO DOTACJĘ! REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA

2017-07-31

Ponownie przedłużona została rekrutacja uczestników do projektu „Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”. Nie czekaj i zgłoś się po bezzwrotną dotację. Masz czas do 31 sierpnia 2017 r.

W ramach projektu można pozyskać 20 tysięcy złotych na własny biznes oraz tysiąc złotych miesięcznie przez rok!

Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy pod nr tel. 511 458 110.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie TUTAJ.