WSZYSTKIEGO, CO NAJLEPSZE I NAJPRZYJEMNIEJSZE

2020-04-10

Szanowni Państwo!

Życząc Wam wszystkiego co najlepsze, przypominamy, że w tym trudnym czasie wszystkie nasze obowiązki i zadania wynikające z podpisanych umów są realizowane na bieżąco. Wszyscy pracownicy BERG Sp. z o.o. są do Państwa dostępni telefonicznie oraz mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Kancelaria: 509 117 008, Wydział organizacyjny: 512 054 222, Wydział projektów szkoleniowych EFS: 511 458 110, Wydział kreacji projektów i analiz strategicznych: 500 354 434, Wydział rozliczeń i wdrażania projektów: 500 354 483. 

 

DRODZY PAŃSTWO! PROSIMY I DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ

2020-03-13

Drodzy Państwo!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), Zarząd BERG Sp. z o.o. podjął decyzję o ograniczeniu klienckich kontaktów osobistych do niezbędnego minimum od 16 marca 2020 r. (poniedziałek). Taka decyzja podyktowana jest naszą troską o zdrowie oraz bezpieczeństwo Państwa i nasze.

Oczywiście wszystkie nasze obowiązki i zadania wynikające z podpisanych umów będą realizowane na bieżąco. Wszyscy pracownicy BERG Sp. z o.o. przez ten trudny dla nas wszystkich czas, będą do Państwa dostępni telefonicznie oraz mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Kancelaria: 509 117 008, Wydział organizacyjny: 512 054 222, Wydział projektów szkoleniowych EFS: 511 458 110, Wydział kreacji projektów i analiz strategicznych: 500 354 434, Wydział rozliczeń i wdrażania projektów: 500 354 483. 

Dziękujemy za wyrozumiałość

Zarząd firmy Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

DOBRE WIEŚCI DLA GMINY MIĘDZYRZECZ

2020-02-29

Miło jest nam poinformować, że jeden z naszych projektów, którego beneficjentem jest Gmina Międzyrzecz dostał pozytywną ocenę formalną w konkursie nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 - Oś Priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna. Projekt „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w gminie Międzyrzecz” został przekazany do oceny merytorycznej i ma szanse na dofinansowanie.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.  

 

ZMIANA TERMINU! MOŻECIE JESZCZE SKŁADAĆ WNIOSKI

2020-02-27

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę zmieniającą dopuszczalny poziom cross-financingu i termin naboru w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20.

Termin naboru wniosków został wydłużony do 13 marca 2020 r. Z kolei wartość cross - financingu została zmieniona z poziomu 20 procent do wartości 10 procent podanej w Ogólnych Kryteriach Horyzontalnych przyjętych Uchwałą przez Komitet Monitorujący w dniu 11 grudnia 2019 r.

Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do konkursu. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.

Informacje o konkursie znajdziecie TUTAJ.  

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

2019-12-09

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu i ogłoszenia o konkursie Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru na 17 stycznia 2020 r. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do konkursu. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.