20 MILIONÓW ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA PROJEKTU DOTYCZĄCEGO E-USŁUG

2017-09-04

Alicja Makarska, członek zarządu województwa lubuskiego oraz Kazimierz Puchan - prezes zarządu Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podpisali umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrożenia kompleksowego systemu e-usług przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne na terenie dziewięciu powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego.

Firma BERG napisała dokumentację aplikacyjną tego projektu. Jego całkowita wartość to blisko 30 mln zł, a wartość dofinansowania - ponad 20 ml zł.

Przedsięwzięcie polega na wdrożeniu systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie wyżej wymienionych powiatów. Głównym celem projektu jest ułatwienie m.in. osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom dostępu do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

KOBIETA LIDEREM - WCIĄŻ TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

2017-09-04

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”. Nie czekaj i zgłoś się po bezzwrotną dotację. Rekrutacja trwa do 2 października 2017 r. W ramach projektu można pozyskać 20 tysięcy złotych na własny biznes oraz tysiąc złotych miesięcznie przez rok.

Uwaga! Do projektu mogą zgłosić się osoby zamieszkujące następujące powiaty województwa lubuskiego: nowosolski, żagański, krośnieński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i wschowski.

Masz pytania? Na wszystkie chętnie odpowiemy pod nr tel. 511 458 110.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie TUTAJ.

LATO USŁANE SUKCESAMI. KOLEJNE TRZY WNIOSKI DOFINANSOWANE

2017-08-28

Lato to pasmo sukcesów firmy BERG, kolejne trzy nasze wnioski otrzymały dofinansowanie. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Lubuskiego, który przyznał dofinansowanie czterem projektom w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym).

Firma BERG napisała dofinansowane wnioski, których beneficjentami są: 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli; 2. Szpital Międzyrzecki Spółka z o.o.; 3. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. W przypadku dwóch ostatnich, wnioski napisaliśmy na zlecenie, jako podwykonawca.

Lista dofinansowanych projektów.

IŁOWA ROZBUDUJE I WYPOSAŻY MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ

2017-08-23

Alicja Makarska, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, podpisała z burmistrzem Iłowy Pawłem Lichtańskim umowę dotyczącą dofinansowanie w tym mieście modernizacji, rozbudowy i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tym dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. Pełną dokumentację aplikacyjną tej inwestycji przygotowała firma BERG.

– To ważny projekt i myślę, że już niedługo skorzysta z niego wielu mieszkańców gminy Iłowa – powiedziała Alicja Makarska. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Iłowa. Koszt zadania to 1,5 mln zł, a kwota dofinansowania: 1,3 mln zł.

Umowa realizowana będzie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, z Działania 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zakres rzeczowy projektu, który ma zostać zrealizowany do 30 czerwca 2018 r., obejmuje renowację, konserwację i wyposażenie zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej. Oprócz prac budowlanych i instalacyjnych obiekt zostanie wyposażony m.in. w urządzenia służące technologii informacyjno-komunikacyjnej.