SUKCES! NASZ PROJEKT JAKO PIERWSZY DOFINANSOWANY W NOWEJ PERSPEKTYWIE

2017-08-16

Mamy się czym pochwalić. Wniosek naszego autorstwa - jako pierwszy - dostał dofinansowanie w nowej perspektywie 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański” w ramach rundy I konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 - Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 86 mln zł (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10 proc. alokacji konkursu - 8 mln 600 tys. zł). Wnioskowana przez beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 2 584 119,34 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 3 739 372,73 zł.

Tu znajdziesz szczegóły na temat oceny naszego projektu.

DOFINANSOWANIE DLA GMINY BABIMOST. TO NASZ PROJEKT

2017-08-02

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/16 - Oś Priorytetowa Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych. Jeden z pozytywnie ocenionych projektów został przygotowany przez naszą firmę. Benificjentem jest Gmina Babimost.

Wartość wnioskowanego dofinansowania w tym projekcie wynosi 2 759 797,21 zł, natomiast jego całkowita wartość - 4 126 633,69 zł. Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez Gminę Babimost, Województwo Lubuskie i Gminę Kargowa.

Lista ocenionych projektów.

ZGŁOŚ SIĘ PO DOTACJĘ! REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA

2017-07-31

Ponownie przedłużona została rekrutacja uczestników do projektu „Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”. Nie czekaj i zgłoś się po bezzwrotną dotację. Masz czas do 31 sierpnia 2017 r.

W ramach projektu można pozyskać 20 tysięcy złotych na własny biznes oraz tysiąc złotych miesięcznie przez rok!

Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy pod nr tel. 511 458 110.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie TUTAJ.

KOBIETA LIDREM. PRZEDŁUZONA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

2017-07-14

Wciąż trwa rekrutacja uczestników do projektu „Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”. Została ona przedłużona do 31 lipca 2017 r.

W ramach projektu można pozyskać 20 tysięcy złotych na własny biznes oraz tysiąc złotych miesięcznie przez rok!

Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy pod nr tel. 511 458 110.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie TUTAJ.

STAWIAMY NA KULTURĘ. CZTERY NASZE PROJEKTY DOFINANSOWANE

2017-07-12

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu pięciu projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 30 000 000 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania w projektach wynosi 26 221 623,73 zł, natomiast ich całkowita wartość - 30 908 969,30 zł.

W gronie pięciu projektów, które otrzymały dofinansowanie są cztery nasze, m.in. ten dotyczący rozbudowy Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Lista dofinansowanych projektów.