PAMIĘTAJCIE! KAŻDY POWINIEN MIEĆ DOSTĘP DO SERWISÓW PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

2019-12-06

Czy wiecie, że najpóźniej w 2020 roku strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej będą musiały osiągnąć tzw. pełną dostępność? Dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Jeżeli ten stan się nie zmieni, to łamiące prawo podmioty publiczne będą musiały płacić wysokie kary pieniężne.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych weszła w życie 4 kwietnia br. Obejmuje ona wszystkie organy publiczne posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, np. szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy gmin, zakłady komunalne, spółki wodociągowe.

Podmioty publiczne, czyli wszystkie te instytucje, które korzystają z pieniędzy publicznych, mają obowiązek prezentowania informacji w Internecie, tak by wszyscy, bez wyjątku, mieli do nich dostęp. Chodzi tu w szczególności o osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, m.in.: osoby niewidome i słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące, osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi lub intelektualnymi, osoby starsze, osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, osoby z różnymi dysfunkcjami ruchu (np. niemogące posługiwać się myszką czy klawiaturą), z dysfunkcjami wzroku (np. nieodróżniające kolorów).

Nie jesteście pewni, czy spełniacie wszystkie warunki zawarte w ustawie? Niebawem będziemy mieli dla Was ciekawą propozycję.

 

BERG REALIZUJE ZADANIE W GMINIE DOBIEGNIEW

2019-11-05

Firma BERG realizowała w Gminie Dobiegniew zadanie „Profilaktyka uzależnień na obszarze rewitalizacji Dobiegniewa poprzez realizację warsztatów dla mieszkańców”. Zlecenie zostało ujęte w ramach projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”, w konkursie dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zadanie zawiera przedsięwzięcia profilaktyczne: profilaktyka uzależnień, zdrowotna oraz zwiększenie świadomości społeczności lokalnej, w szczególności mieszkańców obszaru rewitalizacji. W związku z tym firma BERG przeprowadziła dla mieszkańców Gmina Dobiegniew warsztaty edukacyjne, psychologiczne i artystyczne.

Więcej przeczytacie w serwisie Dobiegniew.pl - LINK

WAŻNA INFORMACJA! BĘDZIE DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

2019-10-12

Mamy ważny komunikat dla tych, którzy zainteresowani są złożeniem wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I. Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK). Z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców oraz dostępną alokację, zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego konkursu.

Ogłoszenie konkursu na kwotę 15 mln zł nastąpi w październiku br. z terminem naboru wniosków od 18 do 29 listopada 2019.

Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do konkursu. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.

 

GMINA GUBIN Z PEWNOŚCIĄ CZUJE SATYSFAKCJĘ

2019-10-07

Kolejni klienci firmy BERG sp. z o.o. mogą poczuć satysfakcję. Tym razem mamy dobre wiadomości dla mieszkańców Gminy Gubin. Bo dofinansowanie otrzymał projekt naszego autorstwa: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim”.

Dofinansowany wniosek złożony został w konkursie nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ. 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

2019-10-02

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania wniosków o dofinansowanie z 8 października 2019 na 31 października 2019.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.