ZDOBYLIŚMY KOLEJNE DOFINANSOWANIA DLA NASZYCH KLIENTÓW

2019-09-27

Miło nam poinformować, że po raz kolejny firma BERG sp. z o.o. zdobywa dofinansowanie dla swoich klientów!

Ta informacja najbardziej ucieszy mieszkańców z Krosna Odrzańskiego, Szprotawy, Żagania i Nowego Miasteczka. Aż sześć projektów naszego autorstwa – dotyczących tych miejscowości - otrzymało dofinansowanie w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna.

ZOBACZ TEŻ: Lista projektów wybranych do dofinansowania.

NIE JESTEŚCIE DOSTĘPNI DLA WSZYSTKICH? MOŻE WAS TO SŁONO KOSZTOWAĆ

2019-09-20

Czy wiecie, że najpóźniej w 2020 roku strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej będą musiały osiągnąć tzw. pełną dostępność? Dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Jeżeli ten stan się nie zmieni, to łamiące prawo podmioty publiczne będą musiały płacić wysokie kary pieniężne.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych weszła w życie 4 kwietnia br. Obejmuje ona wszystkie organy publiczne posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, np. szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy gmin, zakłady komunalne, spółki wodociągowe.

Podmioty publiczne, czyli wszystkie te instytucje, które korzystają z pieniędzy publicznych, mają obowiązek prezentowania informacji w Internecie, tak by wszyscy, bez wyjątku, mieli do nich dostęp. Chodzi tu w szczególności o osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, m.in.: osoby niewidome i słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące, osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi lub intelektualnymi, osoby starsze, osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, osoby z różnymi dysfunkcjami ruchu (np. niemogące posługiwać się myszką czy klawiaturą), z dysfunkcjami wzroku (np. nieodróżniające kolorów).

Nie jesteście pewni, czy spełniacie wszystkie warunki zawarte w ustawie? Niebawem będziemy mieli dla Was ciekawą propozycję.

 

TRZY RAZY TAK! KOLEJNE WAŻNE PROJEKTY DOFINANSOWANE

2019-09-02 (Fot. YouTube)

Uwaga, mieszkańcy gmin Międzyrzecz, Gozdnica i Szczaniec. Mamy dla Was świetnie wieści. Dofinansowane zostały projekty, których autorem jest firma BERG dotyczących konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/19 Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Dofinansowane projekty:

Gmina Szczeniec: „Klub malucha - utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczaniec”; 
Gmina Gozdnica: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Gozdnica”;
Gmina Międzyrzecz: „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz”.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

NOWE KONKURSY OGŁOSZONE! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

2019-08-28

Zarząd województwa lubuskiego ogłosił dwa nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

- Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;

- Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do wszystkich konkursów. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.

Szczegóły konkursów:

Konkurs nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/19

Konkurs nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

"MAMO, TATO! CHCĘ DO PRZEDSZKOLA!" GMINA ŻARY DOFINANSOWANA

2019-08-08

To jest bardzo dobra wiadomość dla Gminy Żary. Projekt, którego autorem jest firma BERG – „Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary” – wybrany został do dofinansowania w konkursie nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/19 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Taką decyzję podjął zarząd województwa lubuskiego. Przyznano dofinansowanie w kwocie 297 662,56 zł.

ZOBACZ TEŻ: Lista projektów wybranych do dofinansowania.