Podpisanie nowej umowy na nadzór nad inwestycją w ZGKM Sp. z o.o. w Nowej Soli

W dniu 10 listopada 2016 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli odbyło się podpisanie Umowy z przedstawicielami firmy: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Rubkon z Zielonej Góry na sprawowanie nadzoru inwestorskiego związane z realizacją projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli”.

 

Podpisanie Umowy na rozliczanie i obsługę księgowo-finansową inwestycji

W dniu 15 września 2016 r. Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z Zielonej Góry podpisało umowę w siedzibie MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli na rozliczanie i obsługę księgowo - finansową inwestycji oraz kompleksowe doradztwo księgowo - finansowe związane z obsługą projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli”.

 

Go to Brand - dotacje na promocję polskich marek

100 mln złotych to pula środków dostępna w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na wsparcie promocji oraz internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową, zarejestrowaną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące uczestniczenia przez firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji. Chodzi o działania mające na celu promowania Marki Polskiej Gospodarki, a także wyrobów i usług, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Ponadto w procesie oceny wniosku o dofinansowanie, preferowane będą firmy, które wdrożyły, zleciły, bądź zakupiły prace badawczo-rozwojowe (B+R) albo prowadzą je samodzielnie. Nabór wniosków w ramach rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 5 sierpnia br.Dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć TUTAJ.

(źródło: www.lubuskie.pl)

Przedsiębiorstwo Fair Play - zgłoś swoją firmę

Trwa XIX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Zgłoś swoja firmę i udowodnij innym, że odnosisz sukcesy działając etycznie!

Od 19 lat polskie przedsiębiorstwa są promowane w najstarszym ogólnopolskim programie skierowanym do firm, dla których nie tylko wynik, ale również sposób prowadzenia biznesu ma zasadnicze znaczenie.

Do tegorocznej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zgłosiło się już niemal 200 firm z 14 województw. Certyfikat programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 mają szansę uzyskać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji, a ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach prospołecznych,
a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

Listę uczestników  można znaleźć pod adresem:   http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/uczestnicy-certyfikacji.html.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2016 r.

Regulamin dostępny na stronie: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/pliki/dokumenty/2016/pfp_regulamin_2016.pdf

Zapraszamy do udziału lubuskie przedsiębiorstwa!

(źródło: www.lubuskie.pl)