WOKAMID PRZYTOCZNA JUŻ Z UMOWĄ NA DOFINANSOWANIE

2019-07-25

Kilka miesięcy informowaliśmy, że firma WOKAMID Sp. z o.o. z Przytocznej otrzymała dofinansowanie projektu naszego autorstwa złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Teraz jest nam miło poinformować, że WOKAMID podpisał już w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie tego projektu. Jego istotą jest uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Przytoczna. Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1 209 559,88 zł.

W tym samym konkursie dofinansowanie otrzymał również Zakład Gospodarki Komunalnej z Kargowej. Tytuł projektu, którego również autorem jest firma BERG: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargowa.

UWAGA! OGŁOSZONE ZOSTAŁY NOWE KONKURSY

2019-06-03

Zarząd województwa lubuskiego ogłosił dwa nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

- Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami;

- Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4  Kogeneracja.

Firma BERG zaprasza do współpracy przy profesjonalnym opracowaniu dokumentacji aplikacyjnych do wszystkich konkursów. Wszelkich informacji udzielimy w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2 (III piętro) lub pod nr. tel. 509 117 008.

Szczegóły konkursów:

Konkurs nr RPLB.03.04.00-IZ.00-08-K01/19

Konkurs nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA W IŁOWEJ JUŻ OTWARTA

2019-05-24

Miło jest nam poinformować, że firma BERG przyczyniła się do przebudowy biblioteki w Iłowej. Wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu obiektu, na który gmina otrzymała dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w kwocie 1 mln 355 tys zł.

Firma BERG jest autorem dokumentacji aplikacyjnej projektu: „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia”.

Biblioteka wyposażona została m.in. w sprzęt multimedialny, ekrany wielkoformatowe, projektory laserowe, zestaw do wideokonferencji, drony. W otwarciu obiektu udział wzięła m.in. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, która rozpoczęła spotkanie od połączenia wideokonferencyjnego Urzędu Marszałkowskiego z gośćmi, którzy obecni byli na bibliotece. Połączono się też z Tomaszem Makowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warszawie.

 

NIESAMOWITE! MAMY TO! JAKO JEDYNI

2019-05-07

Ta informacja z pewnością cieszy nie tylko nas. Próbujemy sobie wyobrazić, jaka radość panuje w Gminie Międzyrzecz. Bo oto informujemy, że decyzją zarządu województwa lubuskiego dofinansowany został napisany przez nas projekt, którego beneficjentem jest właśnie Gmina Międzyrzecz. Dotyczy konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.

Nasz projekt, jako jedyny spośród czterech, został wybrany do dofinansowania. Spełnił bowiem wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

HALO KARGOWA, HALO PRZYTOCZNA! MAMY DLA WAS DOBRE WIEŚCI

2019-04-23

Ta informacja bardzo nas ucieszyła. Z pewnością razem z nami raduje się Kargowa i Przytoczna po tym, jak zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Oba projekty są autorstwa naszej firmy, a dofinansowanie otrzymają WOKAMID Przytoczna oraz Zakład Gospodarki Komunalnej z Kargowej.     

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.