GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, WSTĘPNA LISTA ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ O KOLEJNOŚCI PRZYSŁUGIWANIA POMOCY

2017-03-31

W dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą nr 173/2356/17 listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru, który trwał w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym zamieszczamy do Państwa wiadomości wstępną listę projektów skierowanych do ewentualnego  otrzymania dofinansowania.

 Ponadto miło nam poinformować, że na tej liście znalazły się projekty naszego autorstwa.

(Lista operacji -pobierz PDF)

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego - pobierz PDF

 

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W dniu 17 stycznia 2017 br. został  zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram planowanych naborów wniosków
w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r.

Informacja będzie dostępna po zakończeniu prac legislacyjnych.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej Strony internetowej, na której na  bieżąco będziemy umieszczać informację dotyczącą zmian w harmonogramie naborów wniosków PROW 2014-2020, a także informację dotyczącą terminów naborów wniosków, które  będą dostępne po zakończeniu prac legislacyjnych.

Poniżej link do Harmonogramu naboru wniosków PROW 2014-2020

Pobierz PDF-a )

 

Dotacje na termomodernizację sukces naszych podopiecznych !

24 listopada br. zarząd województwa przyjął listę rankingową dotyczącą dofinansowania projektów związanych z termomodernizacją. Nasi konsultanci przygotowali w ramach konkursu 11 aplikacji, z których wszystkie otrzymały dofinansowanie.  Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów przygotowanych przez pracowników BERG sp. z o.o. wynosi 27 mln zł, natomiast ich łączna całkowita wartość to ponad 36  mln zł. Termomodernizacja przeprowadzona zostanie m.in. w budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie, w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sława, Zespole Szkół w Niedoradzu, Gminie Iłowa, Gminie Szczaniec, Gminie Tuplice, Gminie Nowogród Bobrzański, obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, Międzyrzeczu oraz Strzelcach Krajeńskich.

http://lubuskie.pl/news/19904/806/Miliony-na-termomodernizacje/d,news-bootstrap/

 

 

 

 

Podpisanie nowej umowy na nadzór nad inwestycją w ZGKM Sp. z o.o. w Nowej Soli

W dniu 10 listopada 2016 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli odbyło się podpisanie Umowy z przedstawicielami firmy: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Rubkon z Zielonej Góry na sprawowanie nadzoru inwestorskiego związane z realizacją projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli”.

 

Podpisanie Umowy na rozliczanie i obsługę księgowo-finansową inwestycji

W dniu 15 września 2016 r. Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z Zielonej Góry podpisało umowę w siedzibie MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli na rozliczanie i obsługę księgowo - finansową inwestycji oraz kompleksowe doradztwo księgowo - finansowe związane z obsługą projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz platformy e-usług dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli”.