18 naszych wniosków wśród dużej konkurencji

2019-03-21

Zakończył się nabór wniosków do dofinansowania, złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, typ I Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Do rozpatrzenia wpłynęło aż 168 wniosków. 18 z nich jest autorstwa firmy BERG. Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 45 mln zł. Natomiast łączna wartość wnioskowanego dofinansowania to 147 150 103,97 zł.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

JEST DOFINANSOWANIE, BĘDZIE TERMOMODERNIZACJA

2019-02-25

Mamy bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców gmin Szczeniec, Trzciel, Iłowa i Nowogród Bobrzański. Przygotowane przez nas projekty, których beneficjentami są właśnie te gminy, otrzymały dofinansowania.

Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Lubuskiego. Są to projekty w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

KOLEJNA POZYTYWNA OCENA NASZEGO PROJEKTU

2019-02-06

Miło jest nam poinformować, że jeden z naszych projektów, którego beneficjentem jest Gmina Międzyrzecz otrzymał pozytywną ocenę formalną w konkursie nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.

Projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” został przekazany do oceny merytorycznej i ma szanse na dofinansowanie.

ZOBACZCIE WSZYSTKIE POZYTYWNIE OCENIONE PROJEKTY

UWAGA! ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

2019-02-05

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z terminu grudzień 2018/styczeń 2019 na luty 2019.

TU ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁY KONKURSU