CENTRUM KOMINA - NASZ WNIOSEK OCENIONY POZYTYWNIE

2017-04-24

Zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 - Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje. Trzecia runda konkursowa trwała od 30 października do 30 grudnia 2016 r. Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 13 projektów (w tym pięć wniosków uzyskało status „pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty”) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 946 966,88 zł. Miło nam poinformować, że wśród ośmiu projektów "bezwarunkowych" znalazł się wniosek napisany przez nas. Beneficjentem jest zielonogórska firma Centrum Komina.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie

NASZA FIRMA W SZEREGACH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ

2017-04-22

To bardzo ważna chwila, o której jest nam miło poinformować. Nasza firma została członkiem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

OPZL założona została w 1991 r. Jest największym w południowej części województwa lubuskiego stowarzyszeniem przedsiębiorców, posiada trzy oddziały terenowe: w Nowej Soli, w Żarach i we Wschowie. Jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Misją organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także samorządu terytorialnego.

OPZL swoim działaniem stara się zaspokajać wszelkie organizacyjne, prawne i gospodarcze potrzeby oraz oczekiwania pracodawców. Wspiera biznes przez: prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego; prowadzenie działalności szkoleniowej; doradczej, informacyjnej i promocyjnej dla przedsiębiorstw; prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego; integrowanie lokalnego środowiska  przedsiębiorców.

Tu przeczytasz więcej o Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

ZAKOŃCZONO ETAP WERYFIKACJI WSTĘPNEJ PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 

 

(Pobierz - PDF- a)

2017-04-21

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  zakończył etap weryfikacji projektów w ramach konkursu
nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
Oś priorytetowa 4 Środowisko i kultura.

Poniżej załączamy do Państwa wiadomości listę wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu.
Na liście znalazło się 6 projektów naszego autorstwa.

 


             

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, WSTĘPNA LISTA ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ O KOLEJNOŚCI PRZYSŁUGIWANIA POMOCY

2017-03-31

W dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą nr 173/2356/17 listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru, który trwał w okresie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym zamieszczamy do Państwa wiadomości wstępną listę projektów skierowanych do ewentualnego  otrzymania dofinansowania.

 Ponadto miło nam poinformować, że na tej liście znalazły się projekty naszego autorstwa.

(Lista operacji -pobierz PDF)

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego - pobierz PDF

 

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W dniu 17 stycznia 2017 br. został  zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram planowanych naborów wniosków
w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r.

Informacja będzie dostępna po zakończeniu prac legislacyjnych.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszej Strony internetowej, na której na  bieżąco będziemy umieszczać informację dotyczącą zmian w harmonogramie naborów wniosków PROW 2014-2020, a także informację dotyczącą terminów naborów wniosków, które  będą dostępne po zakończeniu prac legislacyjnych.

Poniżej link do Harmonogramu naboru wniosków PROW 2014-2020

Pobierz PDF-a )