WAŻNA INFORMACJA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OGŁOSIŁ DWA KONKURSY

2017-12-27

Do Nowego Roku pozostało jeszcze kilka dni, ale już dziś warto zastanowić się nad złożeniem wniosków o dofinansowanie w ogłoszonych właśnie przez Zarząd Województwa Lubuskiego konkursach:

1. Konkurs Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Nabór wniosków rozpocznie się 22 stycznia 2018 r., a zakończy 28 lutego 2018 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2018 r. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

2. Konkurs Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Nabór wniosków rozpocznie się 22 stycznia 2018 r., a zakończy 31 marca 2018 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2018 r. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

WSPANIAŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚCIA W NOWYM ROKU

2017-12-20

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok 2018.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania.

Spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne,

oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Zarząd i Zespół Spółki

DOFINANSOWANIE PROJEKTU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO I SECO WARWICK

2017-12-18

Mamy dobrą wiadomość dla Konsorcjum Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Seco Warwick. Wniosek napisany przez naszą firmę otrzymał dofinansowanie z krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Pełny tytuł projektu złożonego przez Konsorcjum Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Seco Warwick brzmi: Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca wgłębnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego.

Wartość projektu to 1,9 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej - 1,5 mln zł. Wniosek znalazł się na 20. miejscu w kraju. Przedsięwzięcie obejmuje prace badawcze i rozwojowe nad specjalistycznym systemem elektronicznym do pieców przemysłowych. Jego efektem ma być wdrożenie na rynek nowoczesnego produktu.

WYNIKI KONKURSU - pobierz PDF

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW NA ROK 2018 W RAMACH RPO LUBUSKIE 2020

2017-11-23

Znany jest już harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok. Opublikowany został w internetowym serwisie Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego. Według opinii specjalistów firmy BERG konkursami, które na pewno cieszyć się będą dużym powodzeniem są:

- Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje; - Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii; - Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach; - Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4 Kogeneracja; - Środowisko i kultura Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

CAŁY HARMONOGRAM ZNAJDZIECIE TUTAJ.

„LUBUSZANIE SKUTECZNIE PRZECIW NOWOTWOROM” - PROJEKT, KTÓREMU PARTNERUJEMY

2017-11-07

Firma BERG jest partnerem projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom”. Realizowany jest on przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które będą miały wpływ na zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego na badania, szczególnie w powiatach, gdzie na badania zgłasza się bardzo mało osób.

Kto może skorzystać z badań w ramach projektu? W zakresie programu wczesnego wykrywania raka piersi: kobiety w wieku 50-69 lat; programu profilaktyki raka szyjki macicy: kobiety w wieku 25-59 lat; programu profilaktyki raka jelita grubego: osoby w wieku 55-64 lata lub osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym, pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP.

- Prowadzimy wiele działań na rzecz profilaktyki, bo jest ona w diagnostyce bardzo ważna. Dzięki niej mamy większą skuteczność w leczeniu – powiedziała Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO Lubuskie 2020 w wysokości 3,5 mln zł. - Tak dużych pieniędzy na profilaktykę jeszcze nie mieliśmy - stwierdziła Elżbieta Polak. - Pieniądze będą skierowane przede wszystkim do mieszkańców w tych obszarach naszego województwa, gdzie jest najtrudniej, bo pacjenci nie zgłaszają się na badania lub tych badań przeprowadzono najmniej.