NOWA SIEDZIBA BIURA

2021-04-01

 Od kwietnia zapraszamy Państwa do nowej siedziby biura pod adresem: ul. KRĘTA 11, 65-770 ZIELONA GÓRA

 

 

 

 

 

 

STOP SMOG wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

2021-03-15

W marcu br. NFOŚiGW poinformuje o dacie rozpoczęcia kolejnego naboru oraz nowych warunkach udziału w programie STOP SMOG. Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia może ująć te dwie grupy budynków.
Zakres wsparcia:
• wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
• termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
• podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
                                                                                                                  Masz pytania dotyczące konkursy zadzwoń do nas. 

ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY

2021-02-03
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I).
Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym:
1) dotyczące pojazdów polegające na: nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych, nabyciu/leasingu nowych trolejbusów;
2) modernizacji i/lub budowie infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów.
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać, w trybie ciągłym, w okresie 04.01.2021 r. – 15.12.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.
                                                                                                                  Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 300 000 000 zł.
                                                                                                                  Masz pytania dotyczące konkursy zadzwoń do nas.
 

Dzięki decyzji zarządu woj., lubuskiego wystartują konkursy, w których będzie można sięgnąć po pieniądze na tworzenie oraz rozwój żłobków. Do wzięcia jest prawie 4 mln zł. Początek naborów zaplanowano na 26 lutego.

2021-01-28

Zarząd województwa lubuskiego zdecydował o ogłoszeniu 2 konkursów. Dotyczą one co prawda tej samej tematyki, ale różnią się możliwymi maksymalnymi wartościami projektów. W pierwszym z konkursów można sięgnąć po 2,6 mln zł dofinansowania. W tym przypadku jednak minimalna wartość inwestycji powinna przekraczać 536 tys. zł. Budżet drugiego konkursu wynosi 1,2 mln zł, a koszt inwestycji musi mieścić się w przedziale 100-536 tys. zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 26 lutego i potrwa do 05 marca. Zdobyte dofinansowanie będzie można wykorzystać do m.in. tworzenia oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych oraz wsparcia usług świadczonych przez dziennego opiekuna.