Zakres usług

 

   Pozyskiwanie dotacji unijnych - zdiagnozujemy i zakwalifikujemy Twój pomysł do konkretnego programu oraz poinformujemy o warunkach ubiegania się o wsparcie, przygotujemy dokumentację aplikacyjną opracowaną przez zespół doświadczonych ekspertów.

 

   Zarządzanie projektami unijnymi – przeprowadzimy Twój projekt przez cały proces dotacyjny,ze szczególną starannością zadbamy o przestrzeganie ram czasowych harmonogramu projektu, jak również realizację jego zakresu rzeczowego, przygotujemy wniosek o płatność, zadbamy o właściwą dokumentację procesu ofertowania i zamówień publicznych oraz przestrzeganie zasad promocji, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

 

   Promocja inwestycji -  zajmiemy się kompleksową promocją Twojej inwestycji zrealizowanej z funduszy UE.

 

   Doradztwo strategiczne – (strategie eksportowe, rozwojowe, programy rewitalizacji, programy rozwoju, plany gospodarki niskoemisyjnej)  - planowanie strategiczne daje możliwość oceny tego, gdzie jest się w swoich działaniach, a gdzie powinno się być. Wiedza ta niezwykle pomaga w rozwoju każdego podmiotu gospodarczego, opracujemy dokumenty strategicznedla Ciebie stając się częścią tego procesu.

 

   Szkolenia – zorganizujemy dla Ciebie i Twojej firmy szkolenia z zakresu biznesu i przedsiębiorczości, w naszej ofercie można znaleźć również szkolenia m.in. w tematyce źródeł i metod finansowania projektów innowacyjnych oraz zarządzania procesami i projektami innowacyjnymi i innej.