Projekty realizowane

Nasze projekty, które jako Beneficjent realizujemy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

„Kompetencje kluczowe-przedszkolaki przebojowe- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków i kwalifikacji nauczycieli w 8 gminach subregionu zielonogórskiego” INFORMACJE »

„Rehabilitacja doda Ci sił – wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy” INFORMACJE »