Zarząd

 

Jakub Zamojski

Prezes Zarządu

magister inżynier ekonomii i zarządzania, absolwent Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 14 lat w branży usług doradczo-konsultingowych, ponad 215 przygotowanych projektów, ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich, ekspert krajowy przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, asesor Komisji Oceny Projektów w programach regionalnych Województwa Lubuskiego, były pracownik Instytucji Zarządzającej, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego.

 

Sławomir Laskowski

Członek Zarządu

magister inżynier ekonomii i zarządzania, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Politechniki Zielonogórskiej, 16 lat w branży usług doradczo - konsultingowych, ponad 240 przygotowanych projektów, multiplikator w zakresie funduszy strukturalnych, asesor Komisji Oceny Projektów w programach regionalnych, ekspert krajowy przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, członek Rady Akredytacyjnej Programu Konsultant Funduszy Europejskich, kierownik wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, były pracownik Instytucji Zarządzającej, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.