Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. została zarejestrowana w bazie podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) – ogólnopolskiej, internetowej bazie ofert usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych, administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na zlecenie Ministra Gospodarki