Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest instytucją rynku pracy wpisaną do Rejestru Instytucji szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym: 2.08/00106/2017 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, podmiotem  wpisanym do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod nr ewidencyjnym: 17668 prowadzonego przez marszałka województwa lubuskiego

Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. została zarejestrowana w bazie podmiotów świadczących usługi rozwojowe Baza Usług Rozwojowych (BUR) – ogólnopolskiej, internetowej bazie ofert usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych, administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na zlecenie Ministra Gospodarki